TEST

Winkelcentrum Westwijk

Het resultaat van een eenvoudige aanpak

Nieuw bronpunt voor herstructurering winkelcentrum

Het winkelcentrum Vlaardingen-Westwijk aan de Dr. Wiardi Beckmansingel vormde samen met de (winkel)voorzieningen aan de Van Baerlestraat een onsamenhangende ruimtelijke structuur met weinig attractieve uitstraling. De loopafstanden waren te groot voor een goed functionerend winkelcentrum. Door de herstructurering van de winkelvoorzieningen aan de Dr. Wiardi Beckmansingel en de verplaatsing van het supermarktaanbod van de Van Baerlestraat naar de Dr. Wiardi Beckmansingel is een compacte ruimtelijke structuur ontstaan, een nieuw winkelhart voor Vlaardingen-Westwijk. Hierdoor is de attractiviteit van de winkelvoorzieningen in zijn totaliteit fors verbeterd en klaar voor de toekomst.

Locatie
Vlaardingen

Opdrachtgever
IJsselhof Vastgoed

Ontwikkelaar
IJsselhof Vastgoed

Programma
2500 m2 winkelruimte

Website
www.ijsselhofvastgoed.nl

Ga naar projectoverzicht